Boligkreditt som alternativ til forbrukslån

Vanligvis vil det lønne seg å ha en boligkreditt fremfor å ta opp forbrukslån, i og med at renteforskjellen er betydelig. Imidlertid kreves det sikkerhet ved pant i bolig for å få boligkreditt, i tillegg til at boligen ikke kan ha for høy belåningsgrad. Man bør også passe på at ikke lavere renter blir en sovepute. Bruker man lang nedbetalingstid på en kreditt, kan det hende den blir det dyreste alternativet til slutt.

Hva er boligkreditt?

Hva som kalles en boligkreditt kan variere noe fra bank til bank. Hos de fleste sparebanker brukes betegnelsen om en kredittramme med sikkerhet i bolig. Boligkreditten er da på en viss sum, der rentene kun løper på den delen av kreditten du faktisk bruker. Som regel styrer du også selv hvor store avdrag du betaler månedlig, mens påløpte renter stort sett alltid må gjøres opp månedlig. I noen banker er boligkreditten et separat låneprodukt fra boliglånet, mens i andre banker bruker de betegnelsen på et boliglån med utvidet låneramme (boliglån og ekstra kreditt i ett).

Du kan støte på andre navn på samme låneform, for eksempel fleksilån, seniorlån og rammelån.

Krav til pantesikkerhet er største forskjell

Den mest vesentlige forskjellen på en boligkreditt og et forbrukslån er dette med sikkerhet. Banker med lån til forbruk stiller normalt ingen krav til pant. Unntakene er noen få banker som lar deg refinansiere misligholdt gjeld med forbrukslån, og da med krav til pantesikkerhet. Et forbrukslån er også annerledes i det at rentene løper på den til enhver tid gjenstående delen av hele lånesummen, inntil alt er oppgjort, mens for kreditter beregnes det kun renter av det som faktisk brukes. På dette punktet finnes det imidlertid låneløsninger som kombinerer fordelene med boligkreditt og forbrukslån. For eksempel har Komplett Bank et fleksibelt lån med renteberegning kun av benyttet kreditt, men som det ikke kreves sikkerhet for.

Renteforskjellen mellom et forbrukslån og boligkreditter er også vesentlig. Alle former for usikrede lån har naturligvis høyere renter, og de fastsettes annerledes enn sikrede lån (individuelt basert på søkerens betalingsevne og økonomiske historikk).

Fordeler med boligkreditt

De lavere rentene er den mest åpenbare fordelen med en boligkreditt. Med dagens rekordlave utlånsrenter, kan flere av bankene tilby boligkreditter helt ned i to til tre prosent nominelt. Får du gunstige renter på et forbrukslån, vil disse i beste fall starte på omtrent 7% nominelt. I tillegg har vi dette med at det ikke beregnes renter på ubenyttet kreditt. Tilbakebetalingen er også normalt mer fleksibel, med ingen eller lave krav til avdrag.

Unngå lang nedbetalingstid

Enkelte av fordelene med en boligkreditt, kan også være til ulempe. Det at låntakeren selv bestemmer om det skal betales avdrag for benyttet kreditt eller ei, kan bli temmelig kostbart på sikt. For eksempel vil et forbrukslån ha en avtalt dato for når lånet skal være oppgjort. Er dette innen tre år, løper rentene også kun i tre år. Med en kreditt på samme sum, kan man faktisk velge å bruke langt flere år om man vil, med det som resultat at totalkostnadene blir høyere.