Forsikring av forbrukslån

De fleste banker med forbrukslån, tilbyr låneforsikring. Enkelte, som OPP Finans, bruker sitt eget forsikringsselskap i dette øyemed (OPP Finans eies av forsikringsgiganten Gjensidige). Andre banker samarbeider med eksterne forsikringsselskap, og noen få tilbyr forskjellige forsikringsløsninger. Å forsikre et forbrukslån er normalt ikke lønnsomt, men det kan være en god idé likevel for enkelte låntakere.

Lånet koster mer med forsikring

Låneforsikring er billig hos noen banker, og en smule dyrt i andre. Hos de fleste koster forsikringen en prosentsats av det månedlige terminbeløpet. Det du betaler forsikring for er dermed både de pengene du faktisk lånte, pluss summen av påløpte renter. En billig forsikring på et forbrukslån ligger rundt 2% av beløpet, men det finnes banker og forsikringsselskap som krever opptil 8% og høyere. Forsikringspremien beregnes normalt per måned, slik at kostnaden på forsikringen blir lavere ettersom du betaler avdragene.

Generelt er det slik at små forbrukslån er dyrere prosentmessig å forsikre, enn lån fra banker med store lånebeløp opp mot en halv million. Store lån løper imidlertid over lang tid i de fleste tilfeller, og de totale merkostnadene blir dermed gjerne høye.

Les vilkårene nøye

Vilkårene kan variere veldig, alt ettersom hvilken banks forbrukslån du har. Hos enkelte dekkes hele det månedlige terminbeløpet i inntil 1 år, mens hos andre er det begrensninger på beløp og færre antall måneder. Dekningen avhenger også av hva du utsettes for, men de fleste inkluderer inntektstap som følge av ufrivillig arbeidsledighet, sykdom og sykemelding, sykehusopphold og lignende. Ved dødsfall innfris hele gjelden i enkelte banker, mens andre låneforsikringer har beløpsgrenser som ikke nødvendigvis dekker hele restlånet.

Normalt må du kunne bekrefte at du er ved god helse før du får tegne en låneforsikring på et forbrukslån. Det er også vanlig at du ikke får forsikring dersom du er kjent med sykdom eller lidelser som eksisterer forut for opptaket av lånet, dersom helsetilstanden kan resultere i inntektstap.

Hvem bør vurdere låneforsikring?

De fleste trenger strengt tatt ikke å forsikre sine forbrukslån. Ser man på merkostnadene, og vurderer disse opp mot risikoen for at man ikke klarer avdragene, er det et enkelt å velge bort forsikringstilbudet. Det er først når man har en viss risiko for å miste inntektsevnen, at låneforsikring blir aktuelt. Problemet her er at du får ikke alltid låneforsikring, dersom du allerede har sykdommer eller lidelser som innvirke på inntektsevnen. De fleste vet heller ikke spesielt mye om hvor sikre de er i stillingen sin. Med slike momenter i bakhodet, kan man argumentere for at personer med forsørgeransvar bør være de som vurderer å forsikre sine lån, og spesielt om de er i yrker som er risikable, eller i en usikker jobbsituasjon. Lånesummen og nedbetalingstiden er også faktorer i dette. Tar du opp et lite forbrukslån som er ment tilbakebetalt innen kort tid, er det neppe det store behovet for låneforsikring.

Hva om banken ikke tilbyr låneforsikring?

De fleste banker tilbyr forsikring av de forbrukslån de yter, men det finnes unntak. Er forsikring viktig for deg, bør du primært søke om lån fra banker som tilbyr dette. I så fall bør du vurdere totalkostnadene, låneforsikringen inkludert, når du vurderer ulike lånetilbud. Seriøse lånemeglere som Lendo og Aconto vil også kunne være behjelpelig med å finne lån fra banker som tilbyr låneforsikring.